Wij bouwen aan een nieuwe samenleving waar de belangen van de burger centraal staan!

Bouw jij met ons mee?

WIE WIJ ZIJN
We zijn een grote groep betrokken inwoners van Ons Maasland (streek ten zuiden van de Maas en ten oosten van ‘s-Hertogenbosch) en wij zien dat het anders kan!

DOEL
Ons Maasland heeft als doel om lokaal een zelfredzame, duurzame en liefdevolle samenleving op te bouwen waarin we gebruik maken van ieders kwaliteiten.

We onderzoeken en realiseren lokale initiatieven op het gebied van o.a. gezondheid, voeding, wonen, energie, educatie en ontspanning.
Hierbij werken we samen op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen, verbinding en respect.

Ons Maasland werkt, leeft en onderneemt vanuit het gedachtegoed van Society 4.0. Hierbij werken wij (zoals Society 4.0 dit ook landelijk doet) met domeingroepen. Ons Maasland is van start gegaan met de domeinen: lokale economie, voeding, educatie, gezondheid, samen wonen, regionale digitale infrastructuur, regionale nutsvoorziening, cultuur en ontspanning. Ons Maasland neemt twee jaar de tijd om te leren en te ontwikkelen. Intensief contact is er met andere regio’s in het land. Ideeën en initiatieven worden uitgewisseld en daar waar van toepassing, ingepast in onze regio.

Bouwen aan een gezonde en vitale samenleving op basis van waardigheid en natuurlijke harmonie. Met inzet van ieders capaciteiten, met respect voor en het streven naar welzijn van mens en natuur !