De Bewuste Samenleving | Nieuw Voorne-Putten
We dromen allemaal van een nieuwe samenleving. Een die mooier en anders is dan de wereld waarin we nu leven. Want de wereld moet veranderen. De mens moet veranderen willen we de aarde en onze mensheid redden. Lees meer

Duurzaam West Betuwe | Gelderland
Coöperatie Duurzaam West Betuwe wil samen met haar leden bijdragen aan een duurzame gemeente door elkaar te inspireren, kennis te delen én lokale initiatieven en projecten te faciliteren en te ontwikkelen die, in de breedste zin van het woord, bijdragen aan de verduurzaming van de economie en de samenleving in de gemeente West Betuwe. Lees meer

FryFryslan | Friesland
Frij Fryslân is een land waar mensen om elkaar geven. Waar respect voor elkaar, het leven en vrijheid een mooie balans vormen. Een land waar mensen samen beslissingen nemen en op elkaar en onze onbetaalbare natuur passen. Lees meer

HaalMeerUit Je Regio I Regio Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn.
Wij geloven in een ander verhaal. Overal op de wereld en in Nederland zijn burgers begonnen te bouwen aan een samenleving waarin welzijn voor mens, dier en natuur centraal staan. Creëren door op duurzame en lokale wijze te voorzien in de basis levensbehoeften van eenieder. In verbinding met onszelf, elkaar en de aarde. Lees meer

Het Levende Dorp | Dalfsen | Overijssel
Stichting Het Levende Dorp is opgericht in 2016. Met de techniek van het ‘Levend Bouwen’, creëren we een groen en eetbaar paradijs. Lees meer

KIK | Krommenie | Noord-Holland
KIK staat voor Kapel in Krommenie. Een plek die uitnodigt, verbindt en ruimte verleent aan mooie initiatieven in vertrouwen en vrijheid.
Wat voor ons belangrijk is, is dat we plezier hebben en ons gelukkig en thuis voelen met onszelf, elkaar en op deze wereld. Lees meer

Nieuw Alphen | Alphen aan de Rijn
Nieuw Alphen i.o.  is een burgerinitiatief uit Alphen aan de Rijn en omstreken. Met elkaar bouwen we aan een zelfredzame, duurzame en liefdevolle samenleving  waarin we gebruik maken van ieders kwaliteiten. Vanuit verschillende domeinen regelen we lokale initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld voedsel, educatie, energie en ontspanning. Lees meer

Nieuw Goeroe | Voorne-Putten
Onvoorwaardelijke Vrijheid, Veiligheid en Gezondheid voor alle mede-landers. Lees meer

Nieuw Hoeksche Waard | Zuid-Holland
Als groep van “vrije/onafhankelijke” denkers en doeners willen wij dmv lokale initiatieven en open communicatie werken aan een betekenisvolle en harmonieuze lokale samenleving. Met hoop, geluk en plezier voor iedereen. Lees meer

Nieuw Westland | Zuid-Holland
In beginsel willen veel mensen hetzelfde. Een respectvolle samenleving waarin ze eigen keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid dragen. Ook in Westland vinden initiatieven plaats voor een respectvolle en zelfredzame samenleving. Westlanders geven een nieuwe vorm aan verschillende onderdelen van hun samenleving. De verbouw van eigen voedsel in Westland, een zorgnetwerk, Westlands onderwijs en directe democratie zijn hier voorbeelden van. Lees meer

Ons Vechtdal | Overijssel
Ons Vechtdal is een regio waar mensen meedoen! Waar mensen met elkaar een plek creëren om samen te wonen, te leven, te werken, te leren; om gelukkig te zijn! Een plek waar we elkaar ontmoeten, van mens tot mens. Waar we elkaars verschillen respecteren en waarderen, zodat ruimte ontstaat voor zowel individu als samen. Lees meer

Samen Krachtig | Bollenstreek
Wij zijn een groep uit de Bollenstreek die gelooft dat we zelf verantwoording moeten nemen voor onze levens en samen moeten bouwen om lokaal onze idealen te verwezenlijken. Lees meer

Vrij Zutphen | Gelderland
Onze samenleving kenmerkt zich door democratische besluitvorming, onafhankelijke rechtspraak, vrije nieuwsgaring, en grondwettelijke vrijheid, die zich in de loop der eeuwen hebben ontwikkeld. Lees meer

Zeeland Verbindt | Zeeland
Zeeland Verbindt is een groeiende groep mensen die de handen ineen slaan om gezamenlijk vraagstukken te beantwoorden die ervoor zorgen dat de wereld een betere plek is en de manier van hoe we met elkaar omgaan verbeterd.  Lees meer