Het domein regionale digitale infrastructuur zet zich in om Ons Maasland op technisch gebied te ondersteunen. Denk aan het stroomlijnen van interne en externe communicatie, het opzetten en onderhouden van een platform voor het delen van documenten en het onderhoud van de website. Een regionaal internet voor de eigen regio is een van de een mogelijkheden. Landelijk zijn er al vele mooie initiatieven in ontwikkeling die wij op de voet volgen voor mogelijke toepassing in onze regio.

ONAFHANKELIJK – PRIVACY – DATA VEILIG