Regionale voedselproductie en -consumptie verbindt de belangen van producenten en consumenten. Hierbij wordt de burger van Ons Maasland betrokken als investeerder (mede-eigenaar), afnemer of arbeider en wordt de menselijke waardigheid hersteld.

Een reductie van het aantal stappen in de voedselketen tussen producent en consument brengt kennis en kracht bij elkaar. Er is transparantie over voedselveiligheid en ook de ecologische gevolgen van de voedselproductie zijn voor iedereen zichtbaar. De belangen van boeren en consumenten worden verenigd door regionale coöperaties op te richten. Zowel boeren als burgers zijn belanghebbende leden. Burgers ontvangen een deel van de oogst en boeren zijn verzekerd van afzet. Burgers met grond kunnen zelfs zelf producent worden. En voedselbossen verhogen de biodiversiteit en daarmee de grondkwaliteit. 

GEZOND – EERLIJK – LOKAAL GEPRODUCEERD