Het domein Educatie brengt vraagstukken en uitdagingen op het gebied van educatie en ontwikkeling in kaart en werkt samen met bestaande initiatieven.
De kern van onderwijs helpt jonge mensen te leren ontdekken welke talenten zij hebben, wat hun belangstelling heeft, en waar ze gelukkig van worden. Met als filosofie ‘het hoogste wat je kan worden is jezelf’. Ze ontwikkelen een aantal sociale vaardigheden die hen in staat stelt om maatschappelijke betekenis te hebben.

Scholen worden zo onderdeel van de samenleving, in samenwerking met ouders, grootouders, bedrijven en publieke organisaties, als de Plantsoenendienst en Staatsbosbeheer.

LEVEN IS LEREN – LEREN VAN EN MET ELKAAR